Voimaa Vertaisuudesta -ryhmät

Kymmenen harrasteryhmää

Voimaa Vertaisuudesta -hankkeessa on kymmenen erilaista harrasteryhmää. Ryhmien toimintaa mukautetaan ryhmiin osallistuvien henkilöiden kiinnostuksen kohteiden sekä innostuksen mukaan osallistavalla, yhteisöllisellä ja voimaannuttavalla otteella, noudattaen tasa-arvoisia ihmisten kohtaamisen periaatteita.

Erä- ja luontokerho on luonnosta ja eräilystä kiinnostuneille henkilöille tarkoitettu matalankynnyksen ryhmä, joka tutustuttaa osallistujat Keski-Suomalaiseen luontoon.

Ideana on löytää luonnosta voimaa arjen jaksamiseen sekä osallistaa osallistujat yhteisöllisellä toimintamallilla ryhmän toiminnan sisällön suunnitteluun.

Eräkerhossa opetellaan erilaisia eräilytaitoja, kuten kalastusta, sienien ja marjojen keräilemistä sekä villiyrttien hyödyntämistä ruoanlaitossa.

Luonnossa liikkuessa havainnoidaan ja tunnistellaan kasveja ja eläinten liikkeitä sekä ihmetellään luonnon moninaisuutta ja ekosysteemiä.

Kerhon toiminnan pohjana on ekologinen ajattelumalli osana yksilön arkea.

 

Liikunnasta virtaa arjen haasteisiin -ryhmässä tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin matalankynnyksen toiminta-ajatuksella.

Jokainen osallistuja pääsee vaikuttamaan liikuntalajien valintaan.

Ryhmän toiminnan ideana on löytää uusia lajeja tai käynnistää uudelleen jo unohtuneita liikuntamuotoja.

Toiminnan keskiössä on fyysisen ja psyykkisen hyvän olon löytäminen osaksi elämää liikunnan kautta.

 

Luovaa toimintaa ja itsensä ilmaisua -ryhmä sisältää tutustumista erilaisiin taidemuotoihin ekologisella ajatusmallilla.

Draamaharjoitteita ja itsensä ilmaisua.

Ryhmän ideana on mahdollistaa osallistujien voimaantuminen erilaisin luovan ilmaisun keinoin, sekä vahvistaa yksilön sosiaalisia valmiuksia yhteisöllisellä toiminta-ajatuksella.

 

Kädentaitoja ja hienomotoriikkaa -ryhmässä tehdään erilaisia käsitöitä ja tutustutaan suomalaiseen käsityökulttuuriin.

Ryhmän ideana on löytää osallistujille uusia käsityömuotoja ja tuoda mielekästä sisältöä arkeen ja vapaa-aikaan.

Ryhmä toimii yksilölähtöisesti huomioiden osallistujien taitotason ja valmiudet suoriutua hienomotorisesta työskentelystä.

Toiminta-ajatuksena on ekologinen ajattelumalli, jossa hyödynnetään luonnosta saatavia materiaaleja ja kierrätyksen kautta tulevaa uusiokäyttöön soveltuvaa materiaalia.

 

Kirjallisuutta ja runoja -ryhmän ideana on tutustuttaa osallistujat erilaiseen kirjallisuuteen ja runojen tekemiseen.

Ryhmässä luetaan kirjoja ja keskustellaan kirjojen sisällöstä yhdessä ryhmän jäsenten kesken.

Osallistujat pääsevät tekemään itse runoja ja lausumaan niitä ryhmän jäsenten kanssa.

Ryhmän ajatuksena on yhteisöllinen ihmisen kohtaaminen ja luovan itsensä ilmaisun kehittäminen.

 

Lautapeliryhmässä tutustutaan erilaisten lautapelien maailmaan.

Ryhmän toiminta-ajatuksena on matalankynnyksen sosiaalinen vahvistaminen ja ryhmätyötaitojen opettelu.

Ryhmä toimii yhteisöllisen ajatuksen periaatteella yksilön voimavarojen mukaan.

Pelaamisen kautta yksilöllä on mahdollisuus kehittää suunnitelmallisuutta sekä kommunikaatio- ja tunne-elämän taitoja.

 

Ensiaputaitoja arkeen on matalankynnyksen ryhmä, jonka tavoitteena on opettaa osallistujille arkipäivän elämäntilanteissa tarvittavia ensiaputaitoja.

Ryhmän toiminta-ajatuksena on yksilölähtöinen toiminta, jossa toiminta rakentuu osallistujien tarpeen ja osaamisen mukaan.

Ryhmän ideana on mahdollistaa osallistujien voimaantuminen ja tukea heidän selviytymistään arjen haasteista luomalla turvallisuuden tuntua osallistujalle ensiaputaitojen opettelun avulla.

 

Kasvimaanhoidosta voimaa tulevaisuuteen -ryhmässä hoidetaan kasvimaata ja tutustaan erilaisten hyötykasvien kasvatukseen.

Ryhmän toiminta-ajatuksena on mahdollistaa osallistujien voimaantuminen kasvien kasvatuksen kautta.

Yhteisöllisellä toimintaperiaatteella toimiva ryhmä on matalankynnyksen toimintaa, jossa lähtökohtana on kehittää toimintaa yksilöiden voimavarojen mukaan.

Toiminnassa hyödynnetään satokausien mukaan kasveja ja opetellaan niiden käyttämistä ruoanlaitossa.

 

Motivaatiota etsimässä on ryhmä, jonka ajatuksena on mielekäs arki tai uuden elämän suunnan löytäminen.

Ryhmän ideana on yksilölähtöinen toiminnan suunnittelu yhdessä toimintaan osallistuvien henkilöiden kanssa.

Toiminnan sisältö rakennetaan osallistavalla otteella yhdessä ohjaajan kanssa.

Ryhmä on matalankynnyksen voimaannuttavaa toimintaa, jossa huomioidaan yksilön voimavarat toimintaa toteutettaessa.

Minustako työelämään vai opiskelijaksi-ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka miettivät työelämää tai opiskeluun paluuta.

Ryhmän toiminta-ajatuksena on yksilöllinen elämänpolun löytäminen yhteisöllisellä toiminta-ajatuksella.

Ryhmän toiminnan sisältö muodostuu osallistavalla toimintaperiaatteella, jossa osallistuvat henkilöt yhdessä rakentavat tapaamisten sisällön ohjaajan johdolla.

Ryhmässä tutustutaan erilaisiin työnantajiin ja oppilaitoksiin sekä luodaan osallistujille työelämävalmiuksia.