Meistä

Ääneseudun Ilona Ry

Ääneseudun Ilona Ry on perustettu 5.11.1980 Mielenterveys Yhdistys Ilona Ry:n nimellä. Mielenterveyseura Ääneseudun Ilona Ry:ksi nimi muutettiin vuonna 2007. Olemme Mielenterveyden keskusliiton jäsenjärjestö, joka toimii mielenterveyskuntoutujia varten. Toimintaan voi tulla vaikka ei olisikaan jäsen.

Ilona Ry:ssä on 210 jäsentä. Toimitilat Ilonalla on Kotakennääntie 2:ssa Äänekosken keskustassa. Kulku tiloihin on Kotakennääntien ja sisäpihan puolelta.

Yhdistyksessämme on kolme palkattua työntekijää vakituisesti, toiminnanjohtaja ja kaksi ohjaajaa. Toiminnassamme on mukana myös vapaaehtoisia monenlaisissa tehtävissä. Esimerkiksi vertaisohjaaja vetää kerran viikossa vesijumppaa Äänekosken uimahallissa. Samoin puuroryhmän vetäjänä on ollut vapaaehtoinen Ilona Ry:n jäsen. Kädentaitoryhmä on toiminut vapaaehtoisten voimin jo vuosia. Jäsenistössämme on myös Mielenterveyden keskusliiton kouluttamia kokemusasiantuntijoita. He ovat toimineet terveyskeskuksessa asiantuntijoina ja he ovat kertoneet kokemuksistaan mielenterveyskuntoutujina esimerkiksi oppilaitoksissa.

Ilonan hallitus valitaan joka vuosi ja siihen kuuluu puheenjohtaja, 2-8 varsinaista jäsentä sekä 1-4 varajäsentä. Hallitus koostuu pääasiassa Ilonan jäsenistä ja mielenterveyskuntoutujista. Koulutamme vapaaehtoisia itse sen lisäksi, että he osallistuvat muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin ja kursseille.

Toimintamme pääasiallinen rahoitus tulee sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksesta (STEA, ent. RAY). Äänekosken kaupunki on toinen toimintamme rahoittaja.

Teemme yhteistyötä Äänekosken Kaupungin perusturvan kanssa sekä muiden mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa sosiaali- ja terveysalalla.

Saimme vuonna 2021 Tukilinja-säätiöltä lahjoituksena tietokoneen ja tulostimen asiakaskäyttöön ja mm. pelikoneeksi.

Vakuutusyhtiö Tapiola lahjoitti Ilonalle varoja nuorten toimintaa varten ja sillä hankittiin mm. pelikone tietokoneeseen.

Ilonassa jaamme arkisin koulupäivinä klo 12.45 jälkeen Lukion hävikkiruokaa maksutta. Omat rasiat mukaan! Ruoka-apu.fi sivustolla löytyy lisätietoa asiasta. Ruuan jakaa pääasiassa vapaaehtoistoimijat. Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi jakamaan ruokaa. 

Tavoitteita:

Historiasta tarkemmin

Mielenterveyskerho Ilona Ry Perustettiin 5.11.1980. Aluksi toimintapaikka oli Suolahdessa ja toiminta oli kerhotoimintaa. Jäsenmaksu oli 10 markkaa vuodessa. Jäseniä oli vuonna 1981 71 henkilöä. Jyväskylän Mielenterveysyhdistys Kello Ry:n alaisuudessa oli alunalkaen toimittu kerhona Suolahdessa.

Perustamassa olivat Arto Lähteelä, Hilkka Kortteinen ja Pentti Siekkinen. Sisä-Suomen Sairaalasssa on alkumetrit tälle yhdistykselle annettu.

Jo vuonna 1984 järjestettiin kolmen päivän retki Itä-Suomeen. Myös teatteriretkiä järjestettiin ja jäseniltoja. Ja tietenkin viralliset kokoukset. Toiminnasta tiedotettiin v. 84 jäsenkirjeillä. Jäseniä koitettiin aktivoida mukaan toimintaan ja autettiin kun oltiin vähän huonommassa kunnossa.

Vuonna 1986 jäsenmaksu nousi 15 markkaan. Jäseniä oli silloin 83 henkilöä.

Vuonna 1987 Ilonassa oli jäseniä Äänekoskelta, Suolahdesta, Konginkankaalta, Sumiaisista, Laukaasta sekä Uuraisilta.

Vuonna 1993 jäseniä oli 67 maksavaa henkilöä. 18 jäsentä jätti maksamatta jäsenmaksun rahavaikeuksien vuoksi tänä vuonna. Lama oli alkanut.

Pikkujoulut järjestettiin vuonna 1995 yhdessä Sisä-Suomen Sairaalan avopuolen kanssa Vaajakosken savutuvassa.

Vuonna 1995 jäseniä oli 85. Vuonna 1997 jäsenmäärä oli 124.

Vuonna 1997 jäsenmaksu nousi 30 markkaan. Vuonna 1998 puheenjohtajana oli Riitta Nenonen jäsenmäärän ollessa 144.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut mielenterveyspuolen toimijana kehittämässä myös avopuolen toimintaa vuosien saatossa.

Kuntoutumispuoli kehittyi. Perustettiin mielenterveystoimistot ja niihin kuntoutustoimintaa. Potilaita ei enää vaan säilytetty sairaaloissa. Ihmiset pääsivät kuntoutuksen kautta omaan asuntoon, ehkä tuetun asunnon kautta. Lääkehoidon kehittyessä pikkuhiljaa voitiin laitoksiakin vähentää. Myös taloudelliset asiat vaikuttivat hoitomuotojen kehittymiseen. Laitoksissa hoito oli kallista. Monia psykiatrisia sairaaloita suljettiin.

Mielenterveysyhdistysten merkitys henkisenä tukikohtana ja saman kokemuksen omaavien yhdistyksenä kasvoi kuntoutujien elämässä.

Suomen ensimmäinen potilasyhdistys perustettiin vuonna 1968 Iisalmessa: Ylä-Savon Mielenterveystoiminnan Tuki Ry. Ilonahan perustettiin 5.11.1980, eli alkumetreillä on mukana oltu.

Ilona Ry liittyi Mielenterveyden keskusliittoon vuonna 1982. Mielenterveyden keskusliitossa on Suomen mielenterveysyhdistykset jäsenjärjestöinä. Eräässä Ilona Ry:n pöytäkirjassa luki, että kiirehditään Mielenterveyden keskusliittoon liittymistä. Ilonassa liittoon kuuluminen nähtiin tärkeänä jo silloin.

MTKL:n hallituksessa ovat olleet mukana Ilonasta Leena Raitanen ja Minna Leppälä. Ilonassa on järjetetty myös Mielenterveyden keskusliiton koulutuksia.