Yhdistys

Ääneseudun Ilona ry. on perustettu 5.11.1980 Mielenterveys Yhdistys Ilona ry:n nimellä. Mielenterveyseura Ääneseudun Ilona ry:ksi nimi muutettiin v. 2007. Olemme Mielenterveyden Keskusliiton jäsenjärjestö, mikä toimii mielenterveyskuntoutuja varten. Toimintaan voi tulla vaikka ei olisikaan jäsen.

Ilona ry:ssä on 210 jäsentä. Toimitilana Ilonalla on Kotakennääntie 2:ssa Äänekosken keskustassa. Kulku tiloihin on Kotakennääntien ja sisäpihan puolelta.

Yhdistyksessämme on kolme palkattua työntekijää vakituisesti. Toiminnanjohtaja ja kaksi ohjaajaa. Toiminnassamme on mukana myös vapaaehtoisia monenlaisissa tehtävissä. Esim. vesijumppaa Äänekosken uimahallissa vetää kerran viikossa vertaisohjaaja. Samoin puuroryhmän vetäjänä on ollut vapaaehtoinen Ilona ry:n jäsen. Kädentaitoryhmä on toiminut vapaaehtoisten voimin jo vuosia. Jäsenistössämme on myös Mielenterveyden keskusliiton kouluttamia kokemusasiantuntijoita. He ovat toimineet terveyskeskuksessa asiantuntijoina ja he ovat kertoneet kokemuksistaan mielenterveyskuntoutujina esim. oppilaitoksissa.

Ilonan hallitus valitaan joka vuosi ja siihen kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan varsinaistajäsentä. Sekä 1-4 varajäsentä. Hallitus koostuu pääasiassa Ilonan jäsenistä ja mielenterveyskuntoutujista. Koulutamme vapaaehtoisia itse sen lisäksi, että he osallistuvat muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin ja kursseille.

Toimintamme pääasiallinen rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksesta(STEA, ent. RAY). Äänekosken kaupunki on toinen toimintamme rahoittajamme.

Teemme yhteistyötä Äänekosken Kaupungin perusturvan kanssa sekä muiden mielenterveys ja päihdejärjestöjen kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä yksityisten palvelujen tuottajien kanssa sosiaali- ja terveysalalla.

Saimme vuonna 2021 Tukilinja säätiöltä lahjoituksena tietokoneen ja tulostimen asiakaskäyttöön ja mm. pelikoneeksi.

Tapiola vakuutusyhtiö lahjoitti Ilonalle varoja nuorten toimintaa varten. Ja sillä hankittiin mm. pelikone tietokoneeseen.