Historiaa

Ääneseudun Ilona ry. on perustettu 1980.

Mielenterveyskerho Ilona ry. Perustettiin 5.11.1980. Aluksi toimintapaikka oli Suolahdessa ja toiminta oli kerhotoimintaa. Jäsenmaksu oli 10 markkaa vuodessa. Jäseniä oli vuonna 1981 71 henkilöä. Jyväskylän Mielenterveysyhdistys Kello ry:n yhdistyksen alaisuudessa oli alunalkaen toimittu kerhona Suolahdessa.

Perustamassa olivat Arto Lähteelä, Hilkka Kortteinen ja Pentti Siekkinen. Sisä-suomen Sairaalasssa on alkumetrit tälle yhdistykselle annettu.

Jo vuonna 1984 järjestettiin kolmen päivän retki Itä-Suomeen. Myös teatteriretkiä järjestettiin ja jäseniltoja. Ja tietenkin viralliset kokoukset. Toiminnasta tiedotettiin v. 84 jäsenkirjeillä. Jäseniä koitettiin aktiovida mukaan toimintaan ja autettiin kun oltiin vähän huonommassa kunnossa.

Vuonna 1986 jäsenmaksu nousi 15 markkaan. Jäseniä oli silloin 83 henkilöä.

Vuonna 1987 Ilonassa oli jäseniä Äänekoskelta Suolahdesta, Konginkankaalta ja Sumiaisista, Laukaasta ja Uuraisilta.

Vuonna 1993 jäseniä oli 67 maksavaa henkilöä. 18 jäsentä jätti maksamatta jäsenmaksun rahavaikeuksien vuoksi tänä vuonna. Lama oli alkanut.

Pikkujoulut järjestettiin vuonna 1995 yhdessä Sisäsuomen Sairaalan avopuolen kanssa Vaajakosken savutuvassa.

Vuonna 1995 jäseniä oli 85. Vuonna 1997 jäsenmäärä oli 124.

Vuonna 1997 jäsenmaksu nousi 30 markkaan. Vuonna 1998 Puheenjohtajana oli Riitta Nenonen jäsemäärän ollessa 144.

Keski-Suomen-sairaanhoitopiiri mielenterveyspuolen toimijana on ollut kehittämässä myös avopuolen toimintaa vuosien saatossa.

Kuntoutumispuoli kehittyi. Perustettiin mielenterveystoimistot. Ja niihin kuntoutustoimintaa. Potilaita ei enää vaan säilytetty sairaaloissa. Ihmiset pääsivät kuntoutuksen kautta omaan asuntoon, ehkä tuetun asunnon kautta. Lääkehoidon kehittyessä piikuhiljaa voitiin laitoksiakin vähentää. Myös taloudelliset asiat vaikuttivat hoitomuotojen kehittymiseen. Laitoksissa hoito oli kallista. Monia psykiatrisia sairaaloita suljettiin.

Mielenterveysyhdistysten merkitys henkisenä tukikohtana ja saman kokemuksen omaavien yhdistyksenä kasvoi kuntoutujien elämässä.

Vuonna 1997 jäsenmaksu nousi 30 markkaan. Vuonna 1998 Puheenjohtajana oli Riitta Nenonen jäsemäärän ollessa 144.

Keski-Suomen-sairaanhoitopiiri mielenterveyspuolen toimijana on ollut kehittämässä myös avopuolen toimintaa vuosien saatossa.

Suomen ensimmäinen potilasyhdistys perustettiin vuonna 1968 Iisalmessa: Ylä-Savon Mielenterveystoiminnan Tuki ry. Ilonahan perustettiin 5.11.1980. Eli alkumetreillä on mukana oltu.

Ilona ry. Liittyi Mielentervyden keskusliittoon v. 1982. Mielenterveyden Keskusliitossa on Suomen Mielenterveysyhdistykset jäsenjärjestöinä. Eräässä Ilona ry:n pöytäkirjassa luki että kiirehditään mielenterveyden keskusliittoon liittymistä. Ilonassa Liittoon kuulminen nähtiin tärkeänä jo silloin.

MTKL:n hallituksessa on mukana Ilonasta ovat olleet Leena Raitanen ja Minna Leppälä. Ilonassa on järjetetty myös Mielenterveyden Keskusliiton koulutuksia.

Ilona ry:n 40-vuotisjuhlissa kunniamerkin saaneet ja MTKL:n puheenjohtaja Tarmo Raatikainen ja vpj Matti Leskelä
Vastaanotto alkamassa