Toiminta ja Tavoitteet

ÄÄNeseudun Ilona ry:n toimintaa ja tavoitteet

Ääneseudun Ilona ry:n tavoitteena on Äänekosken mielenterveyskuntoutujien ja syrjäytymisuhan alla olevien eri ikäisten naisten ja miesten elämäntaitojen ja hyvinvoinnin lisääminen.

1. Kävijöiden toimintakyvyn lisääminen tarjoamalla toimintaa ja mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, kuten ruoanlaitto, siivoukset, viriketoiminta, ryhmät, tapahtumat ja retket. Tuloksena kotona pärjäämisen, elämänlaadun ja taitojen paraneminen.
2. Tukea ja ohjata käyttämään julkisia palveluja. Palveluneuvonta ja ohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä. Tuloksena varmuutta ja rohkeutta toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti kodin ulkopuolella.
3. Ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta. Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa voi tavata muita vertaisia, turvallinen ja kodikas ilmapiiri. Ohjaajat tukevat sosiaalisia taitoja ohjaamalla tarvittaessa keskusteluja. Tuloksena ystäviä, sosiaalisia verkostoja, turvallisuuden tunnetta.
5. Tukea ja ohjata kuntoutujia arjen taitojen hallinnassa ja hyvinvoinnin taidoissa, kuten tunnetaidot, itsestä huolehtiminen, päivärytmi, ravinto, lepo ja liikunta. Tuloksena elämänlaatu paranee, itsenäisyys lisääntyy, oman elämän hallinta lisääntyy ja itsemääräämisoikeus toteutuu.
6. Kehittää Ääneseudun Ilona ry:n toimintaa ja edistää kuntoutujien hyvinvointia yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuloksena joustava ja tarpeisiin vastaavatoiminta.
-vertaistuen- ja vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen

ILONASSA TAPAHTUU:

Ääneseudun Ilona ry:n jäsenenä saat osallistua yhdistyksen toimintaan yleisiin kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Ilonan toimipaikka Kotakennääntie 2:ssa on matalankynnyksen toimipaikka joten kaikki ovat tervetulleita jäsenyydestä huolimatta.

Ryhmät
Keskusteluryhmät

Ilonassa kokoontuu Kaksisuuntaisten ryhmä, missä vertaistukea saadaan keskustelemalla, ohjaajan mukana ollessa, kaksisuuntaisen mielenterveyshäiriön tuomista asioista elämässä.

Toimintaryhmät

Hevosvoimaa-ryhmä

Kirjoittajaryhmä

Vesijumppa

Peukaloiset

Miestenryhmä

Naistenillat

Kädentaidot, vertaistukityhmä, (suljettu ryhmä)

Kuntosaliryhmä

Tavoitteeliset ryhmät

Hyvinvointiryhmä, alkaa syksyllä 2021

Suljetut ryhmät toimivat samalla kokoonpanolla ryhmän alusta loppuun. Avoimet ryhmät tarkoittavat ryhmiä, johon voi osallistua kuka tahansa ja milloin vaan. Ryhmiin voi ilmoittautua kaikille ohjaajille (kts. etusivun yhteystiedot).

Vertaistukiryhmät perustuvat tasavertaisuuteen ja luottamukseen. Vertaistuki on koettu tärkeäksi avuksi kuntoutumisessa. Vertaistukiryhmissä ryhmän ohjaamisessa ovat mukana vertaisohjaajat.

Retket ja virkistysmatkat

Järjestämme retkiä ja matkoja jäsenillemme, esim. kesäteatterissa käynnit järjestämme joka kesä.

Kesäretki järjestetään kerran vuodessa on pituudeltaan kolme päivää. Se suuntautuu eri puolille suomea. Korona aikaan toimimme koronasäädösten mukaan.

Osallistumme myös Mielenterveyden keskusliiton valtakunnallisiin tapahtumiin.

Kurssit

Osallistumme Mielenterveyden keskusliiton järjestämille kursseille. Mm. vertaisohjaajakoulutuksiin ja järjestötoiminnan kursseille.  Sekä järjestämme Ilonassa kursseja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osallistumme muiden toimijoiden kursseille. mm. ensiapukoulutus, Takuusäätiön koulutus ja paikalliset kurssit. Kurssit ja koulutukset on tarkoitettu sekä jäsenille, mielenterveyskuntoutujille, ammattilaisille, järjestöaktiiveille ja yhteistyötahoille.

ILONAN SÄÄNNÖT KOTAKENNÄÄNTIE 2:SSA
  1. Ilmoittaudu ruokailuun viimeistään klo 9.30 mennessä.
  2. Ruoan valmistuksen aikana annetaan kokkien ja apulaisten toimia  rauhassa. Vältetään keittiössä käymistä tänä aikana.
  3. Pöydänkattajille annetaan työrauha. Pöytiin istutaan vasta kun pöytiin pyydetään.
  4. Inva wc/suihku on ohjaajien käytössä.
  5. Annamme kaikkien ryhmien toimia rauhassa.
  6. Päihteiden tuominen sekä päihtyneenä tulo Kotakennääntie 2 :teen on kielletty.
  7. Käyttäydymme toisiamme kohtaan kunnioittavasti ja ystävällisesti. Emme puhu rumasti tai huuda. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen, ei tönitä tai lyödä. Toisen omaisuuteen ei kosketa.
  8. Jokainen siivoaa jälkensä.
  9.  Häiritsevästi käyttäytyvä tai sääntöjen rikkojaa ohjaaja puhuttaa, tarvittaessa poistaa tiloista ja voi määrätä taukoa Ilonassa käymiseen.
  10.  Tupakointi sallittu sille määrätyllä paikalla.