Toiminta ja Tavoitteet

ÄÄNeseudun Ilona ry:n toimintaa ja tavoitteet

Matalankynnyksen toimintaa

Ilonan toimipaikka Kotakennääntie 2:ssa on matalankynnyksen toimipaikka, joten kaikki ovat tervetulleita jäsenyydestä huolimatta. Ilona ry:n jäsenenä saat vaikuttaa toiminnan sisältöön osallistumalla yhdistyksen yleisiin kokouksiin ja muihin tapahtumiin. 

Ääneseudun Ilona ry:n tavoitteena on Äänekosken mielenterveyskuntoutujien ja syrjäytymisuhan alla olevien eri ikäisten naisten ja miesten elämäntaitojen ja hyvinvoinnin lisääminen.

ILONASSA TAPAHTUU:
Ryhmät

Vertaistukiryhmät perustuvat tasavertaisuuteen ja luottamukseen. Vertaistuki on koettu tärkeäksi avuksi kuntoutumisessa. Vertaistukiryhmissä ryhmän ohjaamisessa ovat mukana vertaisohjaaja

Avoimet ryhmät tarkoittavat ryhmiä, johon voi osallistua kuka tahansa ja milloin vaan. Ryhmiin voi ilmoittautua kaikille ohjaajille. Suljetut ryhmät toimivat samalla kokoonpanolla ryhmän alusta loppuun.

1. KESKUSTELU

Ilonassa kokoontuu Mieli keinussa-kaksisuuntaisten ryhmä, missä vertaistukea saadaan keskustelemalla, ohjaajan mukana ollessa, kaksisuuntaisen mielialahäiriön tuomista asioista elämässä.

2. Toimintaryhmät
 • Nuortenilta-ryhmä
 • Hevosvoimaa-ryhmä
 • Kirjoittajaryhmä
 • Vesijumppa
 • Peukaloiset
 • Miestenryhmä
 • Naistenillat
 • Kädentaidot, vertaistukiryhmä, (suljettu ryhmä)
 • Kuntosaliryhmä
 • Puuroryhmä, Juhanankuja 2:ssa
 • Keittiöryhmä

3. Tavoitteeliset ryhmät

Hyvinvointiryhmä

Retket ja virkistysmatkat

Järjestämme retkiä ja matkoja jäsenillemme, esim. kesäteatterissa käynnit järjestämme joka kesä.

Kesäretki järjestetään kerran vuodessa on pituudeltaan kolme päivää. Se suuntautuu eri puolille suomea.

Osallistumme myös Mielenterveyden keskusliiton valtakunnallisiin tapahtumiin.

Kurssit

Osallistumme Mielenterveyden keskusliiton järjestämille kursseille. Mm. vertaisohjaajakoulutuksiin ja järjestötoiminnan kursseille.  Sekä järjestämme Ilonassa kursseja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osallistumme muiden toimijoiden kursseille. mm. ensiapukoulutus, Takuusäätiön koulutus ja paikalliset kurssit. Kurssit ja koulutukset on tarkoitettu sekä jäsenille, mielenterveyskuntoutujille, ammattilaisille, järjestöaktiiveille ja yhteistyötahoille.

Tavoitteita

1. Kävijöiden toimintakyvyn lisääminen tarjoamalla toimintaa ja mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, kuten ruoanlaitto, siivoukset, viriketoiminta, ryhmät, tapahtumat ja retket. Tuloksena kotona pärjäämisen, elämänlaadun ja taitojen paraneminen.
2. Tukea ja ohjata käyttämään julkisia palveluja. Palveluneuvonta ja ohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä. Tuloksena varmuutta ja rohkeutta toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti kodin ulkopuolella.
3. Ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta. Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa voi tavata muita vertaisia, turvallinen ja kodikas ilmapiiri. Ohjaajat tukevat sosiaalisia taitoja ohjaamalla tarvittaessa keskusteluja. Tuloksena ystäviä, sosiaalisia verkostoja, turvallisuuden tunnetta.
5. Tukea ja ohjata kuntoutujia arjen taitojen hallinnassa ja hyvinvoinnin taidoissa, kuten tunnetaidot, itsestä huolehtiminen, päivärytmi, ravinto, lepo ja liikunta. Tuloksena elämänlaatu paranee, itsenäisyys lisääntyy, oman elämän hallinta lisääntyy ja itsemääräämisoikeus toteutuu.
6. Kehittää Ääneseudun Ilona ry:n toimintaa ja edistää kuntoutujien hyvinvointia yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuloksena joustava ja tarpeisiin vastaavatoiminta.
-vertaistuen- ja vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen

ILONAN SÄÄNNÖT KOTAKENNÄÄNTIE 2:SSA
 1. Ilmoittaudu ruokailuun viimeistään klo 9.30 mennessä.
 2. Ruoan valmistuksen aikana annetaan kokkien ja apulaisten toimia  rauhassa. Vältetään keittiössä käymistä tänä aikana.
 3. Pöydänkattajille annetaan työrauha. Pöytiin istutaan vasta kun pöytiin pyydetään.
 4. Inva wc/suihku on ohjaajien käytössä.
 5. Annamme kaikkien ryhmien toimia rauhassa.
 6. Päihteiden tuominen sekä päihtyneenä tulo Kotakennääntie 2 :teen on kielletty.
 7. Käyttäydymme toisiamme kohtaan kunnioittavasti ja ystävällisesti. Emme puhu rumasti tai huuda. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen, ei tönitä tai lyödä. Toisen omaisuuteen ei kosketa.
 8. Jokainen siivoaa jälkensä.
 9.  Häiritsevästi käyttäytyvä tai sääntöjen rikkojaa ohjaaja puhuttaa, tarvittaessa poistaa tiloista ja voi määrätä taukoa Ilonassa käymiseen.
 10.  Tupakointi sallittu sille määrätyllä paikalla.