Toiminta

KUNTOUTUS- JA TUKITOIMINTAA

VERTAISTUKI- JA VAPAAEHTOISTOIMINTAA

Tavoitteena on:

Äänekosken mielenterveyskuntoutujien ja syrjäytymisuhan alla olevien eri ikäisten naisten ja miesten elämäntaitojen ja hyvinvoinnin lisääminen.
1. Kävijöiden toimintakyvyn lisääminen tarjoamalla toimintaa ja mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen, kuten ruoanlaitto, siivoukset, viriketoiminta, ryhmät, tapahtumat ja retket. Tuloksena kotona pärjäämisen, elämänlaadun ja taitojen paraneminen.
2.Tukea ja ohjata käyttämään julkisia palveluja. Palveluneuvonta ja ohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä. Tuloksena varmuutta ja rohkeutta toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti kodin ulkopuolella.
3. Ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta. Matalan kynnyksen kohtaamispaikassa voi tavata muita vertaisia, turvallinen ja kodikas ilmapiiri. Ohjaajat tukevat sosiaalisia taitoja ohjaamalla tarvittaessa keskusteluja. Tuloksena ystäviä, sosiaalisia verkostoja, turvallisuuden tunnetta.
5. Tukea ja ohjata kuntoutujia arjen taitojen hallinnassa ja hyvinvoinnin taidoissa, kuten tunnetaidot, itsestä huolehtiminen, päivärytmi, ravinto, lepo ja liikunta. Tuloksena elämänlaatu paranee, itsenäisyys lisääntyy, oman elämän hallinta lisääntyy ja itsemääräämisoikeus toteutuu.
6. Kehittää Ääneseudun Ilona ry:n toimintaa ja edistää kuntoutujien hyvinvointia yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuloksena joustava ja tarpeisiin vastaavatoiminta.
-vertaistuen- ja vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen

 

ILONASSA TAPAHTUU:

Jäsentapahtumat

Jäsenille suunnatuista tapahtumissa vietetään ohjelmallista yhdessäoloa, kahvittelua ja arpajaisia. Esimerkiksi laskiaistapahtumassa on perinteisesti hernekeittoa, pannukakkua sekä kahvin kanssa laskiaispullia.

 Ryhmät

Keskustelu- ja toimintaryhmät ovat tarkoitettu kaikille mielenterveydestä kiinnostuneille. Suljetutryhmät toimivat samalla kokoonpanolla ryhmän alusta loppuun. Avoimet ryhmät tarkoittavat ryhmiä, johon voi osallistua kuka tahansa ja milloin vaan.Ryhmiin voi ilmoittautua kaikille ohjaajille (kts. etusivun yhteystiedot).

Vertaistukiryhmät perustuvat tasavertaisuuteen ja luottamukseen. Vertaistuki on koettu tärkeäksi avuksi kuntoutumisessa. Vertaistukiryhmissä ryhmän ohjaamisessa ovat mukana vertaisohjaajat.

Retket ja virkistysmatkat

Järjestämme retkiä ja matkoja jäsenillemme, esim. kesäteatterissa käynnit järjestämme joka kesä.

Kesäretki (kerran vuodessa) on pituudeltaan kolme päivää ja suuntautuu eri puolille suomea.

Osallistumme myös Mielenterveyden keskusliiton valtakunnallisiin tapahtumiin.

Kurssit

Osallistumme MTKL:n järjestämille kursseille.

TULE MUKAAN YHTEISIIN TAPAHTUMIIN. NIISSÄ VOIT JUTELLA, KUUNNELLA JA KYSELLÄ TASAVERTAISESTI.